De kassa/kiosk

DE KASSA/KIOSK
 
Deze commissie bestaat uit 2 personen: Annemieke van Iperen en Angela van Haasteren. Zij zorgen ervoor dat gedurende het hele zwemseizoen de kassa en de kiosk door vrijwilligsters bemand worden. Het zwemseizoen duurt 4 maanden. Gedurende deze tijd zijn er 2 mensen per dag nodig. Op de woensdag zelfs 3, omdat we dan al om 13.00 uur open gaan. Dit vraagt een behoorlijk aantal mensen. Op warme zomer dagen is het zelfs nodig om met 2 mensen de kassa/kiosk te bemannen. Gelukkig zijn er ook een aantal jeugdige personen (vanaf 15 jaar) die dan graag een handje meehelpen.
 
Wanneer u het zwembad bezoekt wordt u ontvangen door onze kassamedewerkster. De kassamedewerkster is een onmisbare schakel in het zwembad. Zij/hij  bemant de kassa, controleert de abonnementen en doet de verkoop van entreekaartjes, zevenbadenkaarten en nog meer. Naast de kassawerkzaamheden zorgen zij ook voor bemanning van de kiosk en kan u bij haar terecht voor een kopje koffie, een ijsje of een andere versnapering.  Het zwembad leent, met uw abonnement als borg, ook speelgoed en aan volwassenen parasols uit.
 
We prijzen ons als zwembad gelukkig met een groot aantal enthousiaste kassamedewerksters waar we op kunnen rekenen. Dat is maar goed ook, want per week zijn er 15 diensten, en in de vakantieperiode zelfs 19 diensten in te vullen. 
We maken gebruik van een digitaal rooster waarin de kassamedewerkster zelf kunnen inschrijven op momenten die hen uitkomt. Wanneer een rooster niet geheel gevuld is, bellen de coördinatoren Annemiek of Angela de vrijwilligers om zo alsnog het rooster gevuld te krijgen. Momenteel hebben we ongeveer 45 vrijwilligers voor de kassa.

Daarnaast houden zij  de totale vrijwilligerslijst bij. Vrijwilligers zijn niet alleen de mensen van de kassa/kiosk maar ook bijv: de technici en onderhoudsmensen, de folderlopers, de mensen van de activiteitencommissie, de schoonmakers, de kascommissie en uiteraard het bestuur.

Om ons bestand zo flexibel mogelijk te houden en een niet te grote druk te leggen op de huidige vrijwilligsters zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel vrouwen als mannen, die ons kassateam willen komen versterken. Vooral voor de zomervakantie is het vaak lastig om het rooster gevuld te krijgen. 

Als u interesse hebt dan kunt u altijd contact met ons opnemen al is het maar voor 1 of 2 keer., meldt je dan aan bij Annemiek van Iperen, rvaniperen000@casema.nl
 
terug naar commissies