Appeltjes van Oranje

Mensen die met elkaar een dorpswinkel, buurthuis, speelruimte of andersoortige gemeenschappelijke voorziening beheren, daarover gaan de Appeltjes van Oranje 2016. Het thema luidt: Samen zelf doen!
 
We zijn er trots op dat Zwembad De Kleine Oase het t/m de laatste 10 plaatsen had gered en daar zijn we iedereen die ons sympathiseerde dankbaar voor!!! De prijswinnaars zijn bekend. Helaas zijn we niet bij de laatste 3 geëindigd.
 
Lees het persbericht van het Oranjefonds:


 

https://images.weserv.nl/?url=files.smart.pr/6f/bba630343411e4ad7d9f4a20d77cec/Oranje_Fonds-logo_vsi.jpg&w=250

 

 

30 maart 2016

Oranje Fonds maakt winnaars Appeltjes van Oranje bekend

Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa (UT), MFC De Gaveborg in Oostwold (GN) en Ontmoetingscentrum De Pracht uit Waalre (NB) zijn de drie winnaars van het Appeltje van Oranje 2016. Dat maakt het Oranje Fonds vandaag bekend. Dit jaar gaan de Appeltjes van Oranje naar gemeenschappelijke voorzieningen die helemaal gerund worden door vrijwilligers. Dorpshuis Ons Genoegen vernam het nieuws in bijzijn van Koningin Máxima, die als beschermvrouwe van het Oranje Fonds een werkbezoek bracht.

De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en een inspiratie zijn voor anderen. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van € 15.000,-. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijs uit op Paleis Noordeinde. 

MFC De Gaveborg, Oostwold 
Zonder inzet van de inwoners uit het Groningse dorp Oostwold zouden alle voorzieningen in het dorp verdwijnen. In 2003 namen zij daarom het initiatief om alle sociaal-maatschappelijke voorzieningen onder één dak te brengen: basisonderwijs, kinderopvang, sport, het dorpshuis en een coöperatieve dorpssupermarkt met sociale werkplekken. Het ontmoetingscentrum is het hele jaar dagelijks geopend en er wordt van alles georganiseerd. Met 150 vrijwilligers is het echt een plek vóór en dóór het dorp. 

Dorpshuis Ons Genoegen, Nieuwer Ter Aa

Bewoners uit Nieuwer Ter Aa misten een ontmoetingsplek in het dorp. Ze zorgden daarom voor een dorpshuis waar ‘omzien naar elkaar’ centraal staat. Sinds 2010 is het in bedrijf en biedt het onderdak aan bijvoorbeeld de dorpswinkel, de bibliotheek en de peuterspeelzaal. Er wordt door vrijwilligers met steun van het lokale bedrijfsleven van alles georganiseerd om de leefbaarheid te vergroten. Het Dorpshuis onderscheidt zich in het bevorderen van de zelfredzaamheid onder de inwoners en het samenbrengen van (hulp)vraag- en aanbod. 

Ontmoetingscentrum De Pracht, Waalre
De Pracht is sinds 1981 hét activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van Aalst-Waalre, van jong tot oud. Door veel activiteiten, cursussen en evenementen voor hen op te zetten, brengt De Pracht verbinding en saamhorigheid in het kleine Brabantse dorp. Ook biedt De Pracht faciliteiten voor zo’n 35 lokale verenigingen en clubs én werkt het samen met de gemeente op het gebied van zorg en welzijn. 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met € 28,7 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.