Nieuws (kijk ook in het archief)


BOUWPLAN SOCIALE HUURWONINGEN BEDREIGT PRIVACY ZWEMBAD - dinsdag 8 november 2016

Connexxionterrein, Extra Sociale Woningbouw en Kleine Oase September 2016
 
Kaag en Braassem wil in de periode 2016 - 2020  rond de 150 tot 200 extra sociale huurwoningen bouwen in haar gemeente. Eén van de beoogde locaties is het Connexxionterrein direct naast het zwembad. Er wordt gedacht aan mogelijk 40 woningen in 4 bouwlagen op dit perceel.

Het bestuur van het zwembad maakt zich daar grote zorgen over, vooral omdat de locatie zo zijn beperkingen heeft, zoals de mogelijk aan te leggen rotonde. Om onze stem goed te laten horen heeft het bestuur van St. Vrienden van 'De Kleine Oase' alle raadsfracties benaderd om een bezoek aan ons bad en het Connexxionterrein te brengen om ter plekke te ervaren wat de impact van de bouwplannen is. Van alle raadsfracties is een delegatie op bezoek geweest in ons zwembad en hebben we op een constructieve manier over de plannen kunnen spreken. Wij hebben gevraagd ook de nu aanwezige kwaliteit van rust, privacy, de parkachtige omgeving van ons zwembad, zeer serieus mee te laten wegen in de besluitvorming.
Het is aan de raad om de volgende stappen te zetten. Wij hebben ze bewust proberen te maken van de gevolgen die deze plannen hebben voor onze accommodatie. Verder hebben wij met de raadsleden meegedacht over mogelijke alternatieven voor deze plek. Naar onze mening leent deze locatie zich beter voor de uitbreiding van brandweergarage i.p.v. de huidige locatie op de hoek Tuinderij Stapenséastraat. 

Op de bijgaande plaatjes is te zien wat het betekent als er 4 hoog gebouwd gaat worden op het buurterrein.
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen


Terug naar de vorige pagina >